Get Social With Us

סדנאות פסיפס

בסטודיו מתקיימות סדנאות פסיפס קצרות של 1-3מפגשים להתנסות בטכניקה הישירה. סדנא קצרה כוללת הסבר על תהליכי העבודה ,הכרת חומרים ,כלי עבודה וגימור בסיסיים. בתום הסדנא יוצאים עם מוצר פסיפס קטן וחומר כתוב על תהליכי עבודה.

סדנאות חד פעמיות מיועדות למפגשי נשים , מתנת יום הולדת, מפגש אמהות/סבתות יוצרות עם ילדים/נכדים, גיבוש משפחתי , גיבוש במקום עבודה,יצירה קבוצתית – לעיטור מוסדות ציבור, בתי ספר במושבים ,קבוצים ,ישובים קהילתיים ועוד.